Parťáci

Kategorie » Svět OP » Rasy/Kmeny

Autor: Dvori66

První setkání: Kapitola 651 / Epizoda 571
Typický znak: Antropomorfní objekty a zvířata
Domov: Totland
Cena za otroka: Neznámo

Parťáci (angl. homies) jsou objekty nebo zvířata, která byla antropomorfována – polidštěna pomocí schopnosti ďáblova ovoce Soru Soru no Mi, které snědla Big Mom. Toto ovoce dovolí uživateli, aby vložil střípky lidské duše do zvířat, rostlin nebo neživých objektů, což je oživí a dá jim schopnost mluvit a chovat se jako člověk. Primárně žijí na souostroví Totland, kde sídlí jejich tvůrce Big Mom.

Vzhled

Vzhledem k tomu, že téměř cokoliv se může stát parťákem, jejich vzhled je různorodý. Výjimkou jsou mrtvoly, lidé nebo tekutiny, na které schopnosti nefungují. Jakýkoliv neživý objekt, který si lze představit, může být polidštěn bez ohledu na jeho velikost nebo tvar. Můžeme tak vidět parťáky, kteří mají podobu lodí, nábytku nebo celých domů. Stejně tak jídlo všeho druhu, ačkoli největší část mluvících pochutin byly sladkosti nebo pečivo, jelikož se nacházely ve sladkém prostředí. Dokonce i věci, které byly vytvořeny jinou schopností ďáblova ovoce mohou být polidštěny. Důkazem jsou sušenkoví vojáci, které vytvořil Krekr a Big Mom jim vdechla život. Zvířata, která jsou ovlivněna schopností Soru Soru no Mi získávají schopnost mluvit, chodit po dvou a jednat jako lidé. Lidskosti navíc napomáhá jejich oděv, kvůli kterému si je lze splést s minky. Nicméně, neumí používat Elektro a může se jednat i o ne-savce.

Známí parťáci

 

Mezi-druhové vztahy

Zdá se, že parťáci vycházejí s ostatními rasami na Totlandu dobře. Parťáci ve formě jídla ani neprotestují, když mají být snědeny, obzvlášť pokud je pochválena jejich chuť. Parťákům také záleží na ostatních, jak se ukázalo, když řádila Big Mom. Mnoho parťáků jí prosilo, ať nikomu neublíží.

Síla a schopnosti

Síla antropomorfních věcí spočívá právě v polidštění. Získají totiž lidskou inteligenci, tím pádem dokáží myslet a jednat způsobem, jakým by předtím nemohli. Zvířata si navíc zachovávají svou zvířecí sílu, která se jim hodí v boji.

Zdá se, že větší parťáci v sobě mají více fragmentů duše. Např. zem na Dortovém ostrově nebo kopec ve Vábivém lese měl více tváří. Je tak možné, že síla Soru Soru je omezená určitou oblastí, ačkoli to nebylo potvrzeno. Někteří parťáci mohou být i propojeni, jak je tomu u zpívající lodě Big Mom. Loď jako taková je jeden parťák, ale dveře mají svou vlastní tvář. Navíc se jedná o odlišné osobnosti – zatímco loď je veselá, dveře pospávají. Další silná stránka spočívá v tom, že parťáci (jako produkty ďáblova ovoce) nejsou ovlivňovány vodou. To je nejspíše způsobeno tím, že duše nemůže přijít do styku s vodou.


Loď Big Mom

Parťáci mají navíc schopnost cítit přítomnost duše Big Mom, jak bylo ukázáno, když Nami vyndala její vivre kartu. Nelze opomenout také fakt, že parťáci, kteří jsou stvořeny z duše Big Mom, jsou mnohem silnější než obyčejní parťáci a Máma je může okamžitě vyvolat tak, že se objeví v jejích rukou.

Slabost

Fragment duše může opustit fyzické tělo v případě, že ho něco dostatečně vystraší. Když se tak stane, parťák v podstatě zemře s hrůzou v očích. Parťáci nemohou vzdorovat někomu, kdo vlastní vivre kartu Big Mom. Většina parťáků je také zranitelná schopnostmi Yomi Yomi no Mi.V podstatě jsou to jenom střípky určité duše, které nejsou až tak silné a Brook je proto může lehce přemoci. Parťáci, kteří mají kousek duše Big Mom jsou ale silnější a vůči jeho schopnostem imunní.


Parťáci mají strach z vivre karty

Dalším způsobem, jak lze parťáka zabít, je zničit jeho tvář. Tímto způsobem byl zabit dveřový parťák, kterému byl rozseknut obličej. Pokud je však obličej opraven do původní podoby, parťák opět ožije.


Obličej parťáka ve formě dveří

Víra

Ačkoli se nejedná přímo o víru, většina parťáků je naprosto loajální Big Mom a velice rádi zpívají. Parťáky si lze představit jako děti Big Mom, ti menší jsou poslušnější, zatímco ti větší a odrostlejší už jsou více vzdorovití. Nicméně, i když vzdorují, neodvažují se jí fyzicky bránit a často ze strachu omdlí nebo ochrnou. Parťáci často zpívají o tom, kdo jsou. Jako např. loď Big Mom, která přede všemi zpívá o tom, že je loď. Některé jídlo ovšem nezpívá jen jednoduché písně, ale jejich chování je mnohem složitější. To znamená, že chování parťáka se odvíjí od duše, kterou mu Big Mom vdechne. Parťáci k jídlu tak mohou vést svoje životy a bát se o svůj život. Nejvíce člověku podobné chování je vidět u zvířecích parťáků. Mohou se zapojovat do jiných rozhovorů jako krokodýl nebo být stálým členem posádky Big Mom jako Randolph.


Živé Croquembouche

Zajímavosti

  • Létající koberec Rabiyan je také jedním z parťáků, ačkoli zatím není známo, co mu umožňuje létat.
  • Stejně jako jiní obyvatelé Tottlandu, i parťáci jsou inspirovaní pohádkovou tématikou. Někteří parťáci odkazují na pohádku Kráska a zvíře, kde byli poddaní Zvířete zakleti do předmětů. Další mohou být inspirovaní Alenkou v říši divů nebo jejich adaptací. Sem patří vojáci, kteří mají karetní či šachovou tématiku nebo mluvící dveře.
  • Parťáci jsou svým způsobem podobní zombíkům nebo hračkám. Jednak se také jedná o uměle vytvořenou rasu, která vznikla pomocí ďáblova ovoce, dále se jedná o neživé věci, kterým byl vdechnut život. Na rozdíl od zombie však bezmyšlenkovitě neposlouchají rozkazy, ale naopak mohou přemýšlet a zapojovat se konverzací. Aby vznikla hračka je naopak nutné využít živých bytostí.
  • Zatím je známa pouze Big Mom, co se týče původního vlastníka duší.

Komentáře

#5775 b00ne, 21. března, 17:42:21 Odpovědět

Super článek!

Hakuhódžó no senši